Fi­lip­pi­ner: Ty­fon føl­tes som ver­dens en­de

BT - - NYHEDER -

VOLD­SOMT UVEJR Or­ka­nen Mang­k­hut fort­sat­te lør­dag sin øde­la­eg­gen­de rej­se gen­nem den nord­li­ge del af Fi­lip­pi­ner­ne. Det er den stør­ste storm, der har ramt det øst­a­si­a­ti­ske om­rå­de i år, og den har kra­e­vet de før­ste dødsof­re. Ti­tu­sin­der af men­ne­sker er flyg­tet fra de­res hjem for at kom­me i sik­ker­hed for uvej­ret, der om­ta­les som en su­per­ty­fon.

»Det føl­tes som ver­dens en­de. Jeg kun­ne ik­ke sove,« for­tal­te den 64-åri­ge Be­beth Saquing.

Der be­fin­der sig cir­ka fi­re mil­li­o­ner men­ne­sker i det or­kan­ba­el­te, der lø­ber gen­nem den nord­li­ge del af lan­dets ho­ve­dø, Luzon.

Lør­dag ef­ter­mid­dag var 13 men­ne­sker fun­det dø­de.

»Når vi ser la­en­ge­re frem, så vil det an­tal bli­ve hø­je­re,« sag­de Ri­car­do Ja­lad, der le­der lan­dets ci­vil­for­svar.

Lør­dag fort­sat­te or­ka­nen mod Hong­kong og det syd­li­ge Ki­na.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.