Spor af 7.200 år gam­mel ost

BT - - NYHEDER -

Oste­pro­duk­tio­nen er 4.000 år ael­dre, end man hidtil hav­de tro­et. Det kon­klu­de­rer en ra­ek­ke ame­ri­kan­ske for­ske­re, der har fun­det spor af 7.200 år gam­mel ost og yog­hurt ved den dal­ma­ti­ske kyst­stra­ek­ning i Kro­a­tien. Igen­nem DNA-ana­ly­ser fandt for­sker­ne spor af fer­men­te­re­de me­je­ri­pro­duk­ter som blø­de oste og yog­hurt i kruk­ker fra to by­er fra bon­de­ste­nal­de­ren. Oste-fun­det er vig­tigt, for­di over­gan­gen fra ren ma­el­ke­pro­duk­tion til oste­pro­duk­tion kan forta­el­le om et kul­tu­relt skif­te i ti­den med ind­førs­len af nye for­mer for ke­ra­mik og an­det køk­ke­nud­styr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.