Sådan får mødre am­me-suc­ces

BT - - NYHEDER -

En dansk for­sker har ud­vik­let fi­re kon­kre­te råd, der hja­el­per mødre med at am­me rig­tigt. Det før­ste bud­skab ly­der, at hud mod hud-kon­takt er vig­tig – og ger­ne så meget som mu­ligt i de før­ste da­ge. An­det råd si­ger, at man skal am­me hyp­pigt. Bar­net skal am­mes mini­mum 8 gan­ge i døg­net li­ge ef­ter føds­len, men og­så ger­ne op til 10 gan­ge. Det tred­je råd er, at man skal sid­de godt, når man am­mer. Og til sidst si­ger for­sker­ne, at fa­de­ren skal ind­dra­ges. Det er iføl­ge for­sker­ne af­gø­ren­de for, om moren bli­ver ved.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.