Un­der­hold­ning Vild med dans-va­er­tin­de: ’Jeg ved, jeg gør det godt’

BT - - NYHEDER -

SKAERMTROLD Det er me­re end en hånd­fuld år si­den, Sa­rah Grü­newald før­ste gang trå­d­te ind på gul­vet for at sty­re sla­gets gang i ’Vild med dans’. Nu kan hun kal­de sig den mest ru­ti­ne­re­de kvin­de­li­ge va­ert på programmet, og i det­te års kon­kur­ren­ce er hun igen hop­pet i stilet­ter­ne.

Det er dog ik­ke helt uden ner­ver, at hun by­der vel­kom­men fre­dag ef­ter fre­dag, til trods for hun er gar­vet i fa­get. Men det er hun kun glad for.

»Jeg tror, at den dag, jeg ik­ke bli­ver nervøs, er jeg nødt til at stop­pe med at la­ve programmet, for jeg har og­så en driv­kraft i min nervø­si­tet,« si­ger Sa­rah Grü­newald.

»Jeg kan godt ke­de mig, hvis jeg ved, hvor jeg slut­ter hen­ne, og det er og­så der­for, jeg godt kan li­de at la­ve li­ve-tv,« for­kla­rer hun. Meget me­re selv­til­lid Med åre­ne har hun få­et en bal­last, der be­ty­der, at hun på trods af ner­ver­ne ik­ke er i tvivl om, at hun er god til sit job.

»Jeg kan ma­er­ke, at jeg hvi­ler me­re i min egen krop, jeg er ik­ke så på­vir­ket af, hvad folk sy­nes om mig. I star­ten tog jeg det enormt na­ert og blev meget ked af det,« si­ger Sa­rah Grü­newald og ud­dy­ber:

»Jeg har la­ert gen­nem de her år, at der al­tid vil va­e­re no­gen, der ik­ke sy­nes, jeg er det rig­ti­ge sted på det her pro­gram. Men jeg ved, jeg gør det godt. El­lers hav­de de ik­ke gi­vet mig job­bet så man­ge år i tra­ek,« si­ger hun.

’Vild med dans’ sen­des fre­dag klok­ken 20.00 på TV2. Emil Thorup var fre­dag af­ten den før­ste til at bli­ve smidt ud af programmet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.