Ju­le­mar­ke­der i Ita­li­en

BT - - NYHEDER -

i den her­li­ge by Ri­va del Gar­da, som lig­ger di­rek­te ud til Gar­dasø­en om­gi­vet af hø­je sne­kla­ed­te bjer­ge. Afrej­se fra Kø­ben­havn på ud­valg­te da­ge i novem­ber og de­cem­ber 2018

En per­le­ra­ek­ke af op­le­vel­ser ven­ter i det smuk­ke Nor­di­ta­li­en: Ju­le­mar­ked i den skøn­ne by Tren­to, na­tu­ro­p­le­vel­ser på en tur til Do­lo­mit­ter­ne med be­søg i Sydtyrols ho­ved­stad Bolza­no, og sidst men ik­ke mindst by­der rej­sen på kuli­na­ri­ske op­le­vel­ser, Un­der op­hol­det bor vi

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.