Ste­in­le­in om Ti­bbling-sag: ’Det vil­le kla­e­de Stå­le at pas­se sin egen virk­som­hed’

BT - - SPORT -

Var det dår­lig stil, at by­de 7,5 mil­li­o­ner for Si­mon Ti­bbling? Nej, me­ner FC Midtjyl­lands di­rek­tør Claus Ste­in­le­in. »Man kan star­te med at sige, det er dej­ligt, Stå­le igen lig­ger num­mer et, så han kan bli­ve lidt spy­dig. Der var lidt me­re ro på ham sid­ste år. Vi bød det sam­me på Ti­bbling - og var klar på at by­de meget me­re - som de bød på Svi­at­chen­ko, da de blev dan­ske me­stre for fi­re år si­den. Det er vel okay, vi by­der på en spil­ler. Og så sy­nes jeg, det vil­le kla­e­de Stå­le at pas­se sin egen virk­som­hed,« si­ger Claus Ste­in­le­in til B.T. Sport. Kan du for­stå, hvor­for han kal­der det dår­lig stil? »Nej. Vi by­der på en spil­ler. Ge­ne­relt har Midtjyl­land va­e­ret go­de til at la­ve trans­fers ved at kø­be bil­ligt og sa­el­ge dyrt, så vi kan vel by­de hvad vi har lyst til, og så kan mod­ta­ger­klub­ben vel sa­el­ge hvis de har lyst el­ler la­de va­e­re.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.