Sva­er lod­tra­ek­ning

BT - - SPORT -

Lod­tra­ek­nin­gen til tur­ne­rin­gen faldt ik­ke for hel­digt ud for den dan­ske ten­nis­stjer­ne, som ind­tra­e­der i tur­ne­rin­gens an­den run­de.

Her mø­der hun en­ten ita­li­en­ske Ca­mila Gi­o­r­gi el­ler en end­nu ukendt kva­li­fi­ka­tions­spil­ler.

Gi­o­r­gi, der lig­ger num­mer 35 på ver­dens­rang­li­sten, har vun­det to af de fem ind­byr­des op­gør mod Woz­ni­a­cki.

Se­ne­ste dan­ske ne­der­lag var til­ba­ge i 2014 i New Ha­ven, hvor Gi­o­r­gi slog Woz­ni­a­cki i to sa­et.

Woz­ni­a­cki har slå­et Gi­o­r­gi tre gan­ge, men al­le tre sej­re var på gra­es, og hun har der­for sin før­ste sejr på hardcourt til go­de mod Gi­o­r­gi.

Det står end­nu ik­ke klart, hvor­når Woz­ni­a­cki skal i kamp mod sin mod­stan­der i an­den run­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.