Sco­re­sja­el­land

BT - - SPORT -

STORSEJR FC Nord­s­ja­el­land vi­ste til ti­der flot of­fen­sivt spil, da hol­det i går ef­ter­mid­dags slog Ran­ders FC med 4-1 på hjem­me­ba­ne i Su­per­liga­en. Ran­ders star­te­de el­lers kam­pen bedst og kun­ne va­e­re kom­met for­an, men FCN åd sig ind i op­gø­ret og end­te til sidst med at ta­ge en sik­ker sejr. Med sej­ren ud­byg­ger FC Nord­s­ja­el­land hol­dets fi­ne sta­ti­stik på hjem­me­ba­ne, mens Ran­ders end­nu ik­ke har vun­det på frem­med gra­es i den­ne sa­e­son.

Selv om Ran­ders star­te­de sta­er­kt og hav­de et skud på stol­pen ef­ter syv mi­nut­ter, fik FC Nord­s­ja­el­land-hol­det lang­somt spil­let sig varmt.

Ef­ter 23 mi­nut­ter kom hjem­me­hol­det for­an, da Jo­nat­han Amon blev spil­let i dyb­den til en chan­ce, som han let spar­ke­de ind til 1-0.

Må­let løs­ne­de op for hjem­me­hol­dets spil, og ot­te mi­nut­ter før pau­sen blev det 2-0 til FCN, da 18-åri­ge An­dreas Skov Ol­sen prik­ke­de et ind­la­eg i mål.

Hjem­me­hol­det kun­ne ha­ve ført stør­re ved pau­sen, men Ran­ders bed og­så fra sig og var sta­dig med i op­gø­ret. Spa­en­din­gen dra­ebt Kort ef­ter pau­sen fik FC Nord­s­ja­el­land hur­tigt dra­ebt den sid­ste spa­en­ding, da An­dreas Skov Ol­sen med et langskud score­de til 3-0 ef­ter en tvivl­s­omt ak­tion af Ran­ders-må­l­mand Pa­trik Car­l­gren.

Her­ef­ter gik luf­ten af Ran­ders­bal­lo­nen, mens FC Nord­s­ja­el­land var i fuld kon­trol.

Der­for var det og­så fuldt fortjent, da nor­ske Ul­rik Yt­ter­gård Jens­sen med tre mi­nut­ter igen gjor­de det til 4-0 ef­ter et hjør­ne­s­park, in­den Jo­el Al­lans­son i over­ti­den sør­ge­de for, at Ran­ders fik et trøste­mål.

Med sej­ren krav­ler FCN op på en fo­re­lø­big sjet­te­plads i Su­per­liga­en med 12 po­int, mens Ran­ders i et ta­et mid­ter­felt lig­ger num­mer ni med 10 po­int.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.