Yus­suf Poul­sen på tav­len

BT - - SPORT -

KAS­SE Der var en dan­sker på må­l­tav­len, da RB Leipzig i går vandt hol­dets før­ste sejr i sa­e­so­nen i den ty­ske Bun­des­liga. Yus­suf Poul­sen gjor­de det til 1-0 med sit før­ste mål i liga­en i den­ne sa­e­son, da Leipzig hjem­me vandt 3-2 over Han­nover 96.

Dan­ske­ren kom på tav­len ef­ter kun ot­te mi­nut­ter, da han ta­et på mål he­a­de­de bol­den i net­tet, ef­ter at en af­slut­ning fra en hold­kam­me­rat var ble­vet ret­tet af.

Fi­re mi­nut­ter se­ne­re ud­lig­ne­de ude­hol­dets Ni­clas Ful­lkrug, in­den den ty­ske lands­holds­an­gri­ber Ti­mo Wer­ner med fem mi­nut­ter til­ba­ge af halv­le­gen med en kølig af­slut­ning brag­te Leipzig for­an 2-1.

Wer­ner stod og­så for 3-1-må­let, da han ef­ter et kon­traan­greb blot skul­le sa­et­te in­der­si­den på et fladt ind­la­eg fra Emil Fors­berg for at sco­re.

Men Han­nover 96 hav­de ik­ke lagt sig helt ned, og med 25 mi­nut­ter til­ba­ge af kam­pen re­du­ce­re­de ude­hol­dets chi­len­ske for­svars­spil­ler Mi­i­ko Al­bor­noz til 2-3 med et flot skud, som Pe­ter Gu­la­csi i Leipzig-må­let ik­ke kun­ne gø­re no­get ved.

Det blev kam­pens sid­ste scor­ing, og Yus­suf Poul­sen og hold­kam­me­ra­ter­ne kun­ne der­for sa­et­te sa­e­so­nens før­ste sejr på kon­to­en.

Leipzig har hen­tet fi­re po­int i de tre før­ste liga­kam­pe.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.