Lar­sen­plad­sen

BT - - NYHEDER -

HYLDEST lys i vin­du­et der­hjem­me søn­dag af­ten i sid­ste uge, på da­gen for Kim Lar­sens død.

Ugen igen­nem har kunst­ne­re, der har spil­let kon­cer­ter for­skel­li­ge ste­der i Dan­mark, mar­ke­ret Lar­sens død. Blandt an­det hyl­de­de det ir­ske band U2 na­tio­nalskjal­den til de­res kon­cert på da­gen for Kim Lar­sens død, mens dan­ske Nep­hew gjor­de det sam­me fre­dag.

Fre­dag var der op­tog gen­nem Oden­se og Kø­ben­havn, som beg­ge ste­der blev af­slut­tet med min­de­kon­cer­ter til ae­re for Larsen.

Aar­hus var og­så med, dog uden op­tog. I alt mød­te om­kring 45.000 men­ne­sker op i de tre by­er.

Ti­tu­sind­vis af men­ne­sker stim­le­de sam­men på Rå­d­hus­plad­sen i Kø­ben­havn i går af­tes, hvor DR hav­de ar­ran­ge­ret en stor min­de­kon­cert og fa­el­les­sang.

Min­de­kon­cer­ten ’Som et strejf af en drå­be – Dan­mark syn­ger far­vel til Kim Larsen’ fandt sted fra klok­ken 19.30-21.00.

Ad­skil­li­ge sto­re dan­ske kunst­ne­re sang for, blandt an­det Mag­tens Kor­ri­do­rer, The Minds of 99, Oh Land, Ca­ro­li­ne Hen­der­son og Mi­cha­el Falch.

Mads St­ef­fen­sen var va­ert og sty­re­de showet, som blev vist på storska­er­me i blandt an­det Oden­se, Aar­hus og Aal­borg. Og for de dan­ske­re, der ik­ke kun­ne kom­me ud, blev kon­cer­ten sendt på DR1, P4 og DRTV.

Der var lagt op til, at he­le Dan­mark kun­ne føl­ge med – og det gjor­de de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.