Pro­te­ster mod ope­ra­hus

BT - - NYHEDER -

• Men re­ge­rin­gen i den au­stral­ske del­stat New South Wa­les, hvor Syd­ney er ho­ved­stad, pres­ser på for at bru­ge Ope­ra­hu­sets fa­ca­de som en ly­sen­de re­k­la­me­søj­le for det sto­re he­ste­va­ed­del­øb, Eve­rest Ra­ce, der skal af­hol­des i Syd­ney na­e­ste we­e­kend. De­bat­ten om den kom­merci­el­le brug af by­ens ar­ki­tek­to­ni­ske var­tegn har sat sin­de­ne i kog hos au­stra­li­er­ne. Midt i de lang­truk­ne for­hand­lin­ger har re­ge­rin­gen trum­fet en be­slut­ning igen­nem og be­or­dret Ope­ra­hu­sets le­del­se at til­la­de log­o­et og far­ver­ne fra Eve­rest Ra­ce på fa­ca­den. Men Ope­ra­hu­sets di­rek­tør, Lou­i­se Her­ron, sag­de for­ud for re­ge­rin­gens or­dre, at hun ik­ke vil­le la­de Ope­ra­hu­set bru­ge som »re­k­la­me­søj­le«.

FO­TO: SAEED KHAN/ARKIV/RITZAU SCAN­PIX

• Der er strid i Syd­ney om Jørn Utzons iko­ni­ske ope­ra­hus.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.