SÅ­DAN FÅR DU DEBATINDLAEG I B.T.

BT - - TV -

Du er vel­kom­men til at sen­de et ind­la­eg til B.T. Skriv til: bt­de­bat@bt.dk La­eng­de: mel­lem 1.500 og 3.600 tegn in­klu­si­ve mel­lem­rum. Al­le ind­la­eg skal for­sy­nes med navn, adres­se og ti­tel og me­get ger­ne et po­rtra­et­fo­to ved­ha­ef­tet e-mai­len som jpg-fil. Vi for­be­hol­der os ret til at re­di­ge­re ind­la­eg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.