Ni­cki Pe­der­sen mis­ser wildcard

BT - - SPORT -

Dan­mark får to spe­edway­kø­re­re med i na­e­ste sa­e­sons VM-se­rie, men det bli­ver ik­ke den tre­fol­di­ge ver­dens­me­ster Ni­cki Pe­der­sen. Det stod klart søn­dag, da der blev ud­delt fi­re wildcards til grand­prix­se­ri­en i 2019. Her blev der fun­det plads til Leon Mad­sen, der i den­ne sa­e­son blev eu­ro­pa­me­ster, mens der in­tet wildcard var til Ni­cki Pe­der­sen, der har vun­det VM-se­ri­en tre gan­ge i kar­ri­e­ren, men som ik­ke kun­ne kø­re sig i top-8 i den­ne sa­e­son, hvil­ket kra­e­ves for at kva­li­fi­ce­re sig di­rek­te til na­e­ste års grand­prix­se­rie. Det var re­sul­ta­tet af, at Ni­cki Pe­der­sen ik­ke lyk­ke­des med at kva­li­fi­ce­re sig til se­mi­fi­na­len lør­dag af­ten i pol­ske Torun, da det sid­ste grand­prix i sa­e­so­nen blev kørt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.