DEN SIK­RE

BT - - SPORT -

Det er kun et par uger si­den, at mil­li­onga­ran­tien på Tips13 blev ud­løst og ka­ste­de he­le fem mil­li­o­ner kro­ner af sig i ge­vinst. Nu er ga­ran­tien så til­ba­ge på én mil­li­on kro­ner, men det for­hin­dre­de ik­ke en tip­per i at ram­me de 13 rig­ti­ge tip­s­tegn som den ene­ste i lør­dags.

Der­med kan ved­kom­men­de i dag se én mil­li­on kro­ner tik­ke ind på kon­to­en, og pra­e­sta­tio­nen blev ik­ke min­dre af, at de tre stør­ste fa­vo­rit­ter i form af Tot­ten­ham, Sh­ef­fi­eld Uni­ted og West Bromwich al­le gik hjem.

Det vil nor­malt be­ty­de, at det er umu­ligt at ram­me 13’eren ale­ne, men en ra­ek­ke min­dre over­ra­skel­ser ba­ne­de al­li­ge­vel vej­en for mil­li­onkupo­nen. Spe­ci­elt Not­ting­ham Fo­rest-sej­ren ude over Mid­dles­brough kom bag på man­ge tip­pe­re, li­ge­som Ipswi­chs sejr i Swan­sea og­så gjor­de det af med så man­ge kupo­ner, at der kun var en vin­der til­ba­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.