2,20

BT - - SPORT -

Beg­ge hold har få­et en skuf­fen­de sa­e­son­start, men al­li­ge­vel kun­ne det godt pe­ge i ret­ning af en hjem­me­sejr. Za­ra­goza er nor­malt sta­er­ke hjem­me med 11 sej­re i de se­ne­ste 15 kam­pe på eget gra­es, og nok tab­te man se­ne­st til Lu­go, men det var ufortjent ef­ter spil og chan­cer i en kamp, hvor man hav­de bol­den 68 pro­cent af ti­den. Mod­sat er Osas­u­na ik­ke me­get va­erd, når de for­la­der Pam­plo­na. Sa­e­so­nens før­ste tre kam­pe på frem­med gra­es er al­le tabt og det end­da uden at sco­re, og oveni skul­le top­sco­rer Ju­an Vil­lar sta­dig va­e­re uden­for med en ska­de.

Od­dset er fun­det hos Bwin

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.