2,40

BT - - SPORT -

Selv om man kun har tabt to af de før­ste 10 kam­pe, valg­te Gros­sa­s­pach i den for­gang­ne uge at fy­re tra­e­ne­ren. Det ska­ber lidt usik­ker­hed før den­ne kamp, men det er sta­dig sva­ert at se, hvor­for Würz­burg skal va­e­re så kla­re fa­vo­rit­ter. De er godt nok in­de i en god pe­ri­o­de, men vir­ker til at va­e­re på vej nedad med to uaf­gjor­te i de se­ne­ste tre kam­pe og mod 1860 Mün­chen blev vig­ti­ge Da­ve Gnaa­se ud­vist, så han må stå over i det­te op­gør med ka­ran­ta­e­ne. Med tan­ke på, at Gros­sa­s­pach er et sva­ert hold at slå, vir­ker od­ds på X2 en anel­se for højt.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.