Chri­sti­an Gyt­kja­er på lands­hol­det

BT - - SPORT -

An­gri­be­ren Chri­sti­an Gyt­kja­er er ble­vet ef­ter­ud­ta­get til Dan­marks fod­bold­lands­hold, der net­op er ble­vet sam­let for at spil­le to land­skam­pe.

Det op­ly­ser land­stra­e­ner Åge Ha­rei­de un­der en pres­sese­an­ce man­dag i Her­ning.

»Jeg ud­ta­ger Chri­sti­an Gyt­kja­er, og han kom­mer i mor­gen (i dag, red.) fra Po­len,« si­ger Åge Ha­rei­de.

Ud­ta­gel­sen skyl­des, at Åge Ha­rei­de med sik­ker­hed må se bort fra Vik­tor Fi­s­cher og for­ment­lig og­så Chri­sti­an Erik­sen.

Chri­sti­an Gyt­kja­er er på kon­trakt i pol­ske Lech Poz­nan og har tid­li­ge­re op­t­rå­dt for blandt an­dre Ro­sen­borg, 1860 Mün­chen, Lyngby og FC Nord­s­ja­el­land.

Han er no­te­ret for én A-land­skamp, en test­kamp mod Tjek­ki­et i 2016. Her så Åge Ha­rei­de i bå­de kamp og til tra­e­ning en me­get ar­bejd­s­om spil­ler.

Der­for er Gyt­kja­er valgt for­an blandt an­dre Pre­mi­er Le­agu­e­an­gri­be­ren Ken­neth Zo­ho­re og of­fen­siv­spil­le­re fra U21-lands­hol­det, der har en af­gø­ren­de EMkva­li­fi­ka­tions­kamp fre­dag.

»Der er mål i Gyt­kja­er. Han var med i Tjek­ki­et i novem­ber 2016, og han er en spil­ler, som al­tid ar­bej­der hårdt, og man ved, hvad man får. Og så la­en­ge vi ik­ke vil rø­re spil­le­re fra U21-lands­hol­det, så ta­ger vi Chri­sti­an med,« si­ger Ha­rei­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.