Ram­te syv kryd­ser til od­ds 12.267

BT - - SPORT -

Det ha­en­der fra tid til an­den, at en spil­ler ram­mer en helt vild kupon, og det var li­ge pra­e­cis, hvad der ske­te for en spil­ler hos Dan­ske Spil i søn­dags.

I sig selv er det sva­ert ba­re at ram­me en en­kelt uaf­gjort kamp, men spil­le­ren hav­de valgt he­le syv kryd­ser ud til vil­de od­ds 12.267 - det skul­le dog vi­se sig at va­e­re en frem­ra­gen­de idé, for al­le syv kam­pe end­te nem­lig med at va­e­re rig­tigt tip­pe­de, og der­med blev en flad ti­er for­vand­let til 122.676 kro­ner.

De syv kam­pe kom fra seks for­skel­li­ge ra­ek­ker og spred­te sig fra Em­men til An­fi­eld. Net­op på An­fi­eld har spil­le­ren haft godt med lir for skil­lin­ger­ne, for kort før tid fik Man­che­ster Ci­ty som be­kendt et straf­fes­park - men Riy­ad Ma­hrez bra­end­te som be­kendt og der­med var der kun til­ba­ge at hå­be på uaf­gjort i Va­len­cia mod Bar­ce­lo­na, før pen­ge­ne var hjem­me.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.