1,72

BT - - SPORT -

Re­la­tivt li­ge­gyl­dig kamp mel­lem to hold i mid­ten af ta­bel­len - skal man jag­te den mi­krosko­pi­ske chan­ce for op­ryk­ning, ta­el­ler kun sejr hér, og det bør gi­ve en åben kamp. Ör­gryte er blandt de mest of­fen­sivt spil­len­de hold i ra­ek­ken, og man må der­for gå ud fra, at de kom­mer bla­e­sen­de ud til den­ne kamp og grund­stats er og­så i or­den i og med, at beg­ge hold snit­ter over tre mål pr. kamp. Beg­ge hold har sco­ret i 10 af De­ger­fors’ se­ne­ste 11 kam­pe, mens Ör­gryte for de­res del har sco­ret ni gan­ge i tra­ek. Det er sva­ert at se an­det, end at beg­ge hold får sco­ret.

Od­dset er fun­det hos Bet­fair Sports­book

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.