1,90

BT - - SPORT -

Selv om Vej­le har fle­re spil­le­re af­sted på land­skam­pe, kan man sta­dig stil­le et gan­ske fint hold i dag, og det er sva­ert at se, at man ik­ke skal va­e­re stør­re fa­vo­rit­ter her. Ny­kø­bing spil­le­de i sid­ste run­de med man­ge re­ser­ver og skul­le bru­ge for­la­en­get spil­le­tid for at slå HIK fra 2. di­vi­sion ud. Da man al­le­re­de spil­ler søn­dag ude i liga­en i en sva­er ude­kamp i Hels­in­gør, for­ven­tes det igen at bli­ve man­ge re­ser­ver fra Ny­kø­bing, som spil­ler den­ne kamp, og så skal Vej­le plud­se­lig va­e­re ret så pa­e­ne fa­vo­rit­ter. Der­for vir­ker od­dset en anel­se for højt på, at ga­ester­ne vin­der.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.