ZI­NE­DI­NE ZI­DA­NE

JU­VEN­TUS-RE­AL MADRID

Champions League Magasinet - - REPORTAGE: LODTRÆKNING I MONACO -

581 MIL­LI­O­NER KRO­NER

Egent­lig hav­de Zi­ne­di­ne Zi­da­ne ret­fær­dig­gjort trans­fer­sum­men al­le­re­de i se­mi­fi­na­len. Mod Bar­ce­lo­na på Camp Nou score­de han til 1-0, da han løb sig fri i fel­tet og spar­ke­de dybt i bol­den, så ke­e­per Ro­ber­to Bo­na­no kun fik det yder­ste af fin­gre­ne på. Re­al Madrid spil­le­de sig for­bi ar­vefjen­der­ne og gik i fi­na­len, og Zi­da­ne hav­de vist sin ver­dens­klas­se.

Og så top­pe­de han så præ­sta­tio­nen mod Le­ver­ku­sen på Hamp­den Park. Kort før pau­sen da­le­de bol­den ned fra den skot­ske af­ten­him­mel, og Zi­da­ne mød­te den med en smuk hel­flug­ter. ”Må­let i Glas­gow er hi­sto­ri­ens bed­ste,” sag­de Fl­oren­ti­no Pérez, man­den der hav­de ho­stet op med de man­ge pen­ge for fransk­man­den, og at han ik­ke er en ob­jek­tiv kil­de, be­ty­der ik­ke, at han ta­ger fejl.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.