PE­TER BOSZ

Borus­sia dortmund

Champions League Magasinet - - MESTRENES MENTORER -

Na­tio­na­li­tet: Hol­land Al­der: 53 Stør­ste hold: Borus­sia Dortmund Mind­ste hold som træ­ner: AGOVV Se­ne­ste hold: Ajax

Stil: En ud­mær­ket men ik­ke vold­somt spek­taku­lær spil­ler­kar­ri­e­re i skyg­gen af bed­re spil­le­re i 80’er­ne og 90’er­ne. Jo­han Cruyff var det helt sto­re sport­s­li­ge for­bil­le­de, og som ch­eftræ­ner i Mac­ca­bi Tel Aviv med Jor­di Cruyff som sport­s­di­rek­tør til­brag­te Bosz tid med ido­let Jo­han Cruyff. Spil­le­de en ver­sion to­tal­fod­bold med Ajax i sid­ste sæ­son og var svært po­pu­lær blandt spil­ler­ne. For­sø­ger at få si­ne spil­le­re til at flyt­te bol­den ek­stremt hur­tigt og er in­spi­re­ret af Kl­op­ps og den ty­ske træ­ner­sko­les kom­pro­mis­lø­se pres.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.