EU­SE­BIO DI FRAN­CESCO

As­ro­ma

Champions League Magasinet - - MESTRENES MENTORER -

Na­tio­na­li­tet: Ita­li­en Al­der: 48 Stør­ste hold: AS Roma (spil­ler og træ­ner) Mind­ste hold som træ­ner: Vir­tus Lan­ci­a­no

Se­ne­ste hold: Sas­suo­lo Stil: Spil­ler of­test i en 4-3-3 og kan i Roma for­ven­tes at spil­le med stort of­fen­sivt mod som for­bil­le­det og ek­stræ­ne­ren Zde­nek Ze­man, med min­dre Roma er op­pe mod klart over­leg­ne mod­stan­de­re. Fulg­te og­så godt med, da Fa­bio Ca­pel­lo med den­nes zo­ne­for­svar og kon­trol­le­re­de pres i sin tid skab­te et mester­hold i Roma med Di Fran­cesco i trup­pen. Of­fen­sivt har den ny Roma-træ­ner til gen­gæld langt me­re til fæl­les med Ze­man og Spal­let­ti.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.