RUI VITÓRIA

Champions League Magasinet - - BENFICA -

Ef­ter en år­ræk­ke hos Vitória de Gu­i­marães, som han før­te til en flot fem­te­plads i 2015, blev han an­sat i Benfica op til 15-16-sæ­so­nen. Si­den da har 47-åri­ge Rui Vitória ført ­klub­ben til to mester­ska­ber, og i april for­læn­ge­de han sin kon­trakt frem til som­me­ren 2019. Som ak­tiv spil­le­de nå­e­de fi­re sæ­so­ner i den tred­je­bed­ste po­rtu­gi­si­ske ræk­ke som det hø­je­ste ni­veau.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.