NÅR EU­RO­PA KOM­MER TIL GLAS­GOW

Champions League Magasinet - - CELTIC - TEKST: SEBASTIAN STANBURY

Cel­tic fik en ræd­sels­fuld start på sid­ste års ud­ga­ve af Cham­pions Le­ague. På Camp Nou la­ve­de Ney­mar ét mål, Lu­is Suárez to og Lio­nel Mes­si tre, mens og­så An­drés Inies­ta af al­le spil­le­re kom på tav­len, og så vandt Bar­ce­lo­na pre­mi­e­ren med 7-0. Vær­re kun­ne skot­ter­ne næ­sten ik­ke kom­me i gang, og to uger se­ne­re var der så be­søg i Glas­gow af Man­che­ster Ci­ty, som ind­til da hav­de vun­det Pep Gu­ar­di­o­las før­ste 10 kam­pe som ma­na­ger.

Han vandt ik­ke den 11. For­an små 58.000 til­sku­e­re på Cel­tic Park spil­le­de de to bri­ti­ske klub­ber 3-3 i en hæs­blæ­sen­de kamp, hvor hjem­me­hol­det end­da før­te tre gan­ge mod Ser­gio Agüero og co.

”Der var en larm, som jeg ik­ke har hørt tid­li­ge­re i de sto­re kam­pe her­op­pe. Jeg har spil­let rundt om i ver­den i fan­ta­stisk at­mos­fæ­re, men Cel­tic-fan­se­ne har en fan­ta­stisk pas­sion, og når man kom­mer her­til, op­da­ger man hvor man­ge spil­le­re fra for­skel­li­ge hold, der ta­ler om stem­nin­gen her. Kom­bi­na­tio­nen af op­bak­nin­gen og vo­res hold, når det spil­ler på det­te ni­veau, bli­ver det svært for et hold selv på Man­che­ster Ci­tys ni­veau. Når man har Cel­ti­cs fans bag sig, er det vir­ke­lig en 12. mand, og i af­ten var stem­nin­gen elek­trisk. Det var en ut­ro­lig af­ten, og de hjalp til at le­ve­re den præ­sta­tion, vi gjor­de,” sag­de Bren­dan Rod­gers på pres­se­mø­det ef­ter kam­pen.

Det vil­le væ­re for­kert at ud­rå­be Cel­tic Park til et uind­ta­ge­ligt fort, for skot­ter­ne fulg­te op med at ta­be de næ­ste to hjem­me­kam­pe til Borus­sia Mön­cheng­lad­bach og FC Bar­ce­lo­na – og fik i øv­rigt uaf­gjort i bå­de Tys­kland og Eng­land. Men in­di­mel­lem le­ve­rer Cel­tic re­sul­ta­ter, som ik­ke bur­de væ­re mu­li­ge for et hold fra den skot­ske liga. Og det er of­te på den højlyd­te hjem­me­ba­ne i Glas­gow.

FO­TO: RITZAU/GONZALES PHO­TO CITYPRESS24

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.