SU­VERÆNT MESTER­HOLD MED VARMT TRÆNERSÆDE

Champions League Magasinet - - OLYMPIAKOS - TEKST: MAR­TIN DAVIDSEN

Selv­om Olympiakos nu har vun­det syv græ­ske mester­ska­ber på stri­be, er det ik­ke en klub, der er præ­get af ro og sta­bi­li­tet. Si­den span­ske Mi­chel for­lod klub­ben i ja­nu­ar 2015, har der væ­ret man­ge ud­skift­nin­ger på træ­ner­po­sten, og i sid­ste sæ­son nå­e­de tre for­skel­li­ge folk at stå i spid­sen for klub­ben.

Det end­te al­li­ge­vel med et mester­skab, og nu er Besnik Hasi kom­met til som ny ch­eftræ­ner. Han er kom­met godt fra start ved at fø­re Olympiakos ind i Cham­pions Le­ague-grup­pe­spil­let igen. Her er klub­ben ef­ter­hån­den fast in­ven­tar, for den er kun gå­et glip af en sæ­son i det fi­ne sel­skab to gan­ge si­den 1997.

Det har imid­ler­tid væ­ret småt med de sto­re me­ri­te­ren­de op­le­vel­ser gen­nem åre­ne, og hol­det får det og­så svært i den­ne sæ­son, hvor Sporting, Bar­ce­lo­na og Ju­ven­tus er mod­stan­der­ne.

Som­me­rens trans­fer­vin­due har budt på en del ud­skift­ning i trup­pen, men man fal­der ik­ke på ha­len over stør­ste­delen af de nye spil­le­re. Det lig­ner en ny svær sæ­son i Eu­ro­pa for græker­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.