ZAHOVIC STY­RER SLOVENIENS STOLT­HED

Champions League Magasinet - - MARIBOR - TEKST: MAR­TIN DAVIDSEN

Si­den den tid­li­ge­re slo­ven­ske stor­spil­ler Zlat­ko Za­hovič blev an­sat som sport­s­di­rek­tør i 2007 er det gå­et stødt fremad for NK Maribor. Ef­ter en år­ræk­ke uden top­pla­ce­rin­ger fik den tid­li­ge­re lands­holds­spil­ler bragt klub­ben på ret kurs, og ale­ne de se­ne­ste syv sæ­so­ner er det ble­vet til seks mester­ska­ber.

Det er alt­så Sloveniens alt­do­mi­ne­ren­de fod­bold­klub, der i den­ne sæ­son er med i Cham­pions Le­ague-grup­pe­spil­let for tred­je gang i hi­sto­ri­en – og nu med Zlat­ko Za­hovič’ søn Luka som en del af trup­pen.

Kva­li­fi­ka­tio­nen kom i hus ef­ter sej­re over bos­ni­ske Mostar, island­ske Haf­nar­fjör­dur og is­ra­el­ske Ha­po­el Be’er She­va, så det bli­ver en mar­kant op­gra­de­ring af mod­stan­den, når slo­ve­ner­ne skal op imod Spartak, Se­vil­la og Liverpool.

Det lig­ner en sæ­son som pry­gelk­na­be, men man skal hu­ske på, at klub­ben i 14/15-sæ­so­nen og­så var i grup­pe­spil­let og spil­le­de uaf­gjort på hjem­me­ba­ne mod bå­de Chel­sea og Sporting, mens det og­så blev til 1-1 på ude­ba­ne mod Schal­ke.

Det er alt­så ik­ke no­get uef­fent hold, som sport­s­di­rek­tør Za­hovič og træ­ner ­Darko Mila­nič stil­ler op med, og med al den eu­ro­pæ­i­ske er­fa­ring, som man­ge mester­ska­ber gi­ver, er det ik­ke en europæisk ny­be­gyn­der, der stil­ler op i Grup­pe E.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.