DE VIG­TIG­STE AF­TA­LER I DAN­MARK

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - Ugen På Transfermarkedet -

Top­hol­det fra FC Kø­ben­havn har væ­ret i cen­trum af en gan­ske hef­tig uge på det dan­ske trans­fer­mar­ked. Først med det sto­re men end­nu ik­ke en­de­ligt ef­fek­tu­e­re­de salg af Da­ni­el Amar­tey til Lei­ce­ster for om­kring 60 mil­li­o­ner kro­ner, som dog ik­ke ube­skå­ret går i FCK-kas­sen, da Djur­går­den hav­de en vi­de­resalgs­klau­sul, mens man der­ef­ter hen­te­de den sven­ske lands­holds­for­sva­rer Erik Jo­hans­son fra Gent for godt 11 mil­li­o­ner kro­ner. Og så præ­sen­te­re­de man og­så en af­ta­le gæl­den­de fra som­me­ren 2016 med OB-pro­fi­len Ras­mus Falk, som man kan læ­se me­re om ved si­den af.

De for­sva­ren­de me­stre fra FC Midtjyl­land har solgt cen­ter­for­sva­re­ren og kul­tur­bæ­re­ren Erik Svi­at­chen­ko til Cel­tic for 20 mil­li­o­ner kro­ner, og selv om den skot­ske klub er et styk­ke fra for­dums stor­hed, så vi­ser ny­li­ge salg af bå­de Vik­tor Wa­ny­a­ma og Vir­gil van Di­jk til Sout­hamp­ton, at den su­veræ­ne skot­ske me­ster er et godt vin­due til Pre­mi­er Le­ague – og så kan FCM-stop­pe­ren og­så glæ­de sig til Old Firm-kam­pe­ne, der ven­der til­ba­ge, når Ran­gers ryk­ker op til som­mer.

Der­u­d­over er Da­rio Du­mic før som­me­rens kon­trak­t­ud­løb ryk­ket på for­år­slån til hol­land­ske Ni­j­me­gen på jagt ef­ter den spil­le­tid, han mi­ste­de i Brønd­by, mens kon­trakt­fri Hans Hen­rik An­drea­sen bli­ver gen­for­e­net med sin gam­le Es­b­jerg-træ­ner Ove Pe­der­sen i Ho­bro som en ru­ti­ne­ret til­gang i en van­ske­lig nedryk­nings­kamp. AGF har for­stær­ket cen­ter­for­sva­ret med sven­ske Nik­las Ba­ck­man fra ki­ne­si­ske Da­li­an Aer­bin, mens Es­b­jerg har hen­tet høj­re­ba­ck­en Ni­ko­laj Ha­gelskjær i Fre­de­ri­cia.

En­de­lig har der og­så væ­ret flyt­te­dag for fle­re gam­le må­l­kon­ger i Su­per­liga­en i form af Da­me N’Doye (fra Trabzons­por til for­år­slån i Sun­der­land), Gil­ber­to Ma­ce­na (fra thailand­ske Buriram Uni­ted til sau­di­a­ra­bi­ske Al Qa­di­siy­ah), Yu­ra Mov­si­sy­an (fra Spartak Moskva til Re­al Salt La­ke) og Ra­de Pri­ca (fra Hels­ing­borg til Mac­ca­bi Pe­tach Tik­va).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.