Twit­teru­gen

Ud­valg­te twe­ets om den for­gang­ne uges sto­re fod­bold­be­gi­ven­he­der

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - LEDER -

DOBBELT OP PÅ AAQUIST

Fre­dag af­ten fik FC Hels­in­gør den før­ste sejr i lan­dets bed­ste ra­ek­ke. Mads Aaquist score­de beg­ge mål i 2-1-sej­ren over Søn­derjyskE i Ha­der­s­lev.

@Bruun6e­ren (Mor­ten Bruun – Eu­rosport-eks­pert)

Mads Aaquist er en af den slags spil­le­re, der ik­ke skal spil­le de an­dre. Hels­in­gør er nem­lig far­ligst, når han er på bol­den.

28. juli 2017 klok­ken 19.48

@al­lan­kuhn9000

(Al­lan Kuhn – tid­li­ge­re Su­per­liga-tra­e­ner)

Mads Aaquist har gan­ske en­kelt va­e­ret ba­nen bed­ste spil­ler @fchels­ingor #SJEFCH

28. juli 2017 klok­ken 20.38

@Si­monJ90

(Si­mon Skou Jakob­sen – Sil­ke­borg-spil­ler)

Mads Aaquist om sej­ren i Ha­der­s­lev: ”Det var dej­ligt at få en sejr her op­pe”. #hvor­d­an­ven­derjyl­land? #sldk

28. juli 2017 klok­ken 21.07

EM-SUCCES

Ef­ter kam­pen først måt­te ud­sa­et­tes på grund af regn­vejr, spil­le­de det dan­ske kvin­delands­hold sig søn­dag i EM-se­mi­fi­na­len ved at slå Tys­kland 2-1. Tys­kland hav­de end­da vun­det de se­ne­ste seks eu­ro­pa­mester­ska­ber.

@Do­doGad

(Do­do Gad – Do­do and the Do­dos-for­san­ger)

Vi er rø­de vi er hvi­de - #EM2017 #TYSDAN 2-1 så spil­ler vi #re­sep­pten på #smuk­fest17 til ae­re for Dan­marks da­mer 30. juli 2017 klok­ken 13.55

@ks­ch­mei­chel1

(Kas­per Sch­mei­chel – må­l­mand på her­re­lands­hol­det.)

Hu­ge con­gra­tu­la­tions to Den­mark’s wo­men on making the se­mi­fi­nals! Gre­at per­for­man­ce! #kvin­delands­hol­det #WEUR02017 @DBU­fod­bold

30. juli 2017 klok­ken 14.00

@ErikNi­va (Erik Ni­va – svensk jour­na­list)

Na­dia Na­dim - vil­ken feno­me­nal före­bild. 30. juli 2017 klok­ken 14.16

NYT STA­DION I SIL­KE­BORG

Man­dag af­ten fik Su­per­liga­en et nyt sta­dion, da Sil­ke­borg ind­vie­de Jysk Park mod AGF. Le­jes­ven­den Gu­stav Nils­son blev sta­dio­nets før­ste målsco­rer og Marc Ro­che­ster dets før­ste mat­chvin­der i 2-1-sej­ren.

@ken­net­he­milp (Ken­neth Emil Pe­ter­sen – OB-spil­ler)

Kunst­gra­es el­ler ej, dét der, Sil­ke­borg. Dét er et fod­bold­sta­dion. Til­lyk­ke med det.

31. juli 2017 klok­ken 18.51

@Ra­j­koLekic (Ra­j­ko Lekic – tid­li­ge­re Sil­ke­borg-spil­ler)

Den fe­de­ste fø­lel­se var uden tvivl at lø­be ind på det gam­le Sil­ke­borg sta­dion, men hold nu ka­eft hvor gad man og­så godt på det nye.

31. juli 2017 klok­ken 20.34

@Si­monKvamm

(Si­mon Kvamm – san­ger og Sil­ke­borg-spil­ler)

Så fik vi et nyt sta­dion ef­ter 23 års bøvl - men fuck nu ba­re det så la­en­ge gf de får høvl! #SIF

31. juli 2017 klok­ken 21.37

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.