WAYNE ROONEY

Man kan ta­ge dren­gen ud af Ever­ton, men man kan åben­bart ik­ke ta­ge Ever­ton ud af dren­gen – hel­ler ik­ke selv om han er ble­vet en mand og har slå­et re­kor­der og vun­det tit­ler i Man­che­ster Uni­ted.

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - PREMIER LEAGUE - TEKST: THOMAS PYNDT

Da Wayne Rooney var dreng i den hår­de Li­ver­pool-for­stad Croxteth, var der kun en ting, der tal­te: Ever­ton Foot­ball Club. Hans far var fan, hans fa­mi­lie var til­ha­en­ge­re, og den unge Wayne hav­de en stor drøm: At kom­me til at spil­le i blåt på Goo­di­son Park. Hjem­me på dren­ge­va­e­rel­sets va­eg­ge hang pla­ka­ter med de lo­ka­le hel­te og spe­ci­elt med an­gri­be­ren Dun­can Fer­gu­son, der var en kult­fi­gur i klub­ben og så sta­erk på ho­ve­d­et, at hans navn vak­te genklang helt i År­hus, hvor ta­len­tet Mor­ten Ras­mus­sen vi­ste vis­se ev­ner i luft­spil­let. Men Wayne Rooney vil­le ik­ke nø­jes med at se hel­ten på va­eg­gen, på fjern­sy­net og på sta­dion, så han stil­le­de sig op ved ind­gan­gen til det gam­le tra­e­nings­an­la­eg sam­men med si­ne to lil­le­brød­re og fik bil­le­der og au­to­gra­fer af den skot­ske an­gri­ber, før de tog hjem til Croxteth og spil­le­de fod­bold på ga­den så la­en­ge, de kun­ne.

Og her var det ty­de­ligt, at kna­eg­ten kun­ne no­get sa­er­ligt, så al­le­re­de som ni-årig blev han en del af fa­vo­rit­klub­bens ung­doms­af­de­ling, hvor han score­de mål i uhør­te ma­eng­der og ba­re blev ved og ved, mens han

Ef­ter 13 års fra­va­er vend­te Wayne Rooney tilbage til Goo­di­son Park og fik trø­je num­mer 10 af ma­na­ger Ro­nald Ko­e­man. Fo­to: Ni­gel French/Ritzau Fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.