UGENS FEM DY­RE­STE HAND­LER

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - UGENS TRANSFERS -

NEY­MAR

Sa­el­ger: FC Bar­ce­lo­na

Kø­ber: Pa­ris Saint-Ger­main

Pris: 1.651.000.000

Så blev ver­dens­re­kor­den for den dy­re­ste trans­fer me­re end for­doblet i lø­bet af små 12 må­ne­der. I Pa­ris skal den bra­si­li­an­ske su­per­stjer­ne og hans ch­eftra­e­ner, den kol­lek­tivt ori­en­te­re­de Unai Eme­ry, fin­de ud af, hvor Ney­mar pas­ser ind (sand­syn­lig­vis som 10’er eller forward med stor fri­hed), og hvem i PSG’s bre­de ud­valg af of­fen­si­ve spil­le­re, der skal af­gi­ve plad­sen.

AN­DRE GRAY

Sa­el­ger: Burn­ley

Kø­ber: Wat­ford

Pris: 152.000.000

Gray blev spot­tet af FCM’s ejer Mat­t­hew Ben­ham og hans ana­ly­ti­ke­re, der be­tal­te knap fem mil­li­o­ner kro­ner for at hen­te an­gri­be­ren fra Lu­ton i fem­te­bed­ste ra­ek­ke til Brent­ford. Nu er Gray Premier League-an­gri­ber, hand­let for halvan­det hund­re­de mil­li­o­ner kro­ner ef­ter ni mål i 32 liga­kam­pe for Burn­ley i sid­ste saeson. Hur­tig an­gri­ber, der sta­dig er ved at vaen­ne sig til at spil­le i Premier League.

Wat­ford køb­te og­så den 20-åri­ge bra­si­li­an­ske forward Ri­char­li­son i den­ne uge ef­ter halvan­den saeson hos Flu­mi­nen­se.

DALBERT

Sa­el­ger: Ni­ce

Kø­ber: In­ter

Pris: 149.000.000

23-årig bra­si­li­ansk ven­stre ba­ck, der gjor­de lynkar­ri­e­re i Ni­ces for­nem­me 2016/2017 ef­ter tre saesoner i na­est­bed­ste og bed­ste ra­ek­ke i Portu­gal. Of­fen­siv, hur­tig ba­ck, der i Frank­rig har slå­et go­de ind­la­eg og des­u­den kan spil­le wing ba­ck og kant.

MA­RIO LE­MI­NA

Sa­el­ger: Ju­ven­tus

Kø­ber: Sout­hamp­ton

Pris: 126.000.000

En loven­de midt­ba­ne­spil­ler, der kom på ba­nen i Cham­pions League-fi­na­len for Ju­ven­tus men ik­ke hav­de ud­sigt til fast spil­le­tid i den over­sku­e­lig frem­tid. Ud­vik­let i Lo­ri­ent og spil­le­de en del i sin en­li­ge saeson i Mar­seil­le un­der tra­e­ner-guru­en Mar­ce­lo Bi­el­sa.

KE­LE­CHI IHE­A­NA­CHO

Sa­el­ger: Man­che­ster Ci­ty

Kø­ber: Lei­ce­ster Ci­ty

Pris: 132.000.000

En loven­de forward med ni­ge­ri­an­ske rød­der, der hidtil har haft en for høj spild­pro­cent. Men der er krum­mer i en kna­egt, der har ka­em­pet sig til over 50 kam­pe for Man Ci­ty i en så ung al­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.