UGEN I DAN­MARK

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - UGENS TRANSFERS -

Det ser ik­ke for godt ud i Ran­ders FC, der i for­å­ret mis­se­de top-slut­spil­let, tab­te en kamp om Europa League til FCM og nu ro­der rundt i bun­den, til­sy­ne­la­den­de med en man­gel på sam­lings­punkt på ba­nen ef­ter af­ske­den med Kas­per Fi­sker. Den of­fen­si­ve im­po­tens er sta­er­kt med­vir­ken­de til, man har skre­vet en fem må­ne­der lang af­ta­le med Ibra­hi­ma Ma­me N’Di­aye, der kom­mer ef­ter fem år i Ser­bi­en hos et mid­ter­hold ved navn Napre­dek Kru­se­vac.

El­lers var ugen ken­de­teg­net af stil­hed før stormen i de tre stør­ste klub­ber. FCK har ud­kig ef­ter yder­li­ge­re to spil­le­re, med midt­for­svar og cen­tral midt­ba­ne som de bed­ste bud på po­si­tio­ner, hvor man har brug for ny ener­gi.

I Brønd­by ven­ter et in­ter­es­sant spil om Te­emu Puk­ki, som Pa­nat­hin­ai­kos må­ske eller må­ske ik­ke har råd til, og Fre­de­rik Røn­now. De to spil­le­re kom­mer Brønd­by helt sik­kert til at er­stat­te via mar­ke­det, hvis de bli­ver solgt. Zsolt Kal­mar, der den­ne uge fik sin le­je­af­ta­le op­ha­e­vet og i ste­det skal spil­le i Slovaki­et, bli­ver til gen­ga­eld na­ep­pe er­stat­tet.

I FC Midtjyl­land af­gør de eu­ro­pa­ei­ske kval­kam­pe mod Apollon Li­mas­sol, om profiler skal sa­el­ges dyrt, eller om det kun er re­ser­ver og bred­despil­le­re, der sa­el­ges og le­jes ud af en bred trup for­ud for et EL-grup­pe­spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.