7 FC Kø­ben­havn (6)

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - SUPERLIGA-BAROMETER -

Mester­hol­det er me­get sår­bart, som AC Hor­sens ud­stil­le­de og na­er hav­de ud­nyt­tet. Ska­den til Erik Jo­hans­son gør ondt end­nu va­er­re for kø­ben­hav­ner­ne, der li­ge nu bør va­e­re til­freds med at slut­te 2017 in­den for fem-syv po­ints af­stand til før­ste­plad­sen. Ak­tio­ner­ne på transfermarkedet i de na­e­ste to uger bli­ver vig­ti­ge, hvil­ket ik­ke var me­nin­gen for FC Kø­ben­havn, der har for­be­redt sig på den­ne som­mer med man­ge profil-af­gan­ge i 12 må­ne­der. Re­tur­løb og pres­spil er to af de aspek­ter, der skal fik­ses sna­rest mu­ligt.

Se­ne­ste tre kam­pe: U-T-U

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.