L 17

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTRO -

and­stra­e­ner Åge Ha­rei­de udt­og man­dag i den­ne uge det lands­hold, der i de kom­men­de små to uger en­ten spil­ler sig ta­et på VM i Rusland el­ler en ju­ni må­ned i 2018 med god tid til me­re af­slap­pe­de fe­ri­er i Ca­ri­bi­en.

Der blev igen ik­ke plads til Ni­ck­las Bendt­ner, hvil­ket el­lers hav­de va­e­ret til kraf­tig de­bat op til ud­ta­gel­sen, da den tid­li­ge­re Ar­se­nal-, Ju­ven­tus- og Wol­fsbur­gan­gri­ber har spil­let og sco­ret en del på det se­ne­ste i nor­ske Ro­sen­borg.

I ste­det bli­ver det An­dreas Cor­ne­li­us, Kas­per Dol­berg, Ni­co­lai Jør­gen­sen, Yus­suf Yu­rary Poul­sen og Vik­tor Fischer, der som forwards og an­gri­be­re i den dan­ske trup skal sco­re må­le­ne.

De fem forwards i al­de­ren 19 til 26 har til sam­men sco­ret 17 gan­ge for A-lands­hol­det med Ni­co­lai Jør­gen­sen som vig­tig­ste bi­drag­y­der med syv scor­in­ger.

Før­na­evn­te Bendt­ner har i si­ne 74 A-land­skam­pe sco­ret 29 mål for Dan­mark, se­ne­st et hat­tri­ck mod USA i År­hus i marts 2015.

Et an­den lidt på­fal­den­de da­ta­punkt er an­tal land­skam­pe i trup­pen. Las­se Schö­ne med 30 land­skam­pe over­gås kun af tre spil­le­re, Si­mon Kjaer, Chri­sti­an Erik­sen og Wil­li­am Kvist, der har 68, 69 og 71 kam­pe på A-lands­hol­det.

Fo­to: Lars Poul­sen/Ritzau

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.