UGENS FEM DY­RE­STE HAND­LER

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - UGENS TRANSFERS -

DAVINSON SÁNCHEZ

Sa­el­ger: Ajax

Kø­ber: Tot­ten­ham

Pris: 300.000.000

Mid­ter­for­sva­re­ren nå­e­de kun ét år i Hol­land, men nu er han den dy­re­ste spil­ler no­gen­sin­de til at for­la­de AEres­di­vi­sio­nen. Det er et be­vis på som­me­rens op­skru­e­de pri­ser, at den 21-åri­ge co­lom­bi­a­ner er dy­re­re end Ruud van Ni­stel­rooy, Wes­ley Snei­j­der, Lu­is Suárez og an­dre sto­re pro­fi­ler, men Sánchez var i sid­ste sa­e­son en stor pro­fil i bå­de Hol­land og Eu­ro­pa Le­ague og lig­ner et godt køb.

WES­LEY HOEDT

Sa­el­ger: Lazio

Kø­ber: Sout­hamp­ton

Pris: 127.500.000

Lazio har tjent go­de pen­ge på at ha­ve den hol­land­ske midt­stop­per på kon­trakt i to sa­e­so­ner. Han an­kom på en fri trans­fer fra AZ og er nu ble­vet solgt for sto­re pen­ge til Pre­mi­er Le­ague. Kø­bet åb­ner op for yder­li­ge­re spe­ku­la­tio­ner om et af som­me­rens stør­ste trans­fe­rem­ner, Ho­edts lands­mand Vir­gil van Di­jk, som nu har få­et en po­ten­ti­el af­lø­ser i Saints’ for­svar.

SAM CLUCAS

Sa­el­ger: Hull

Kø­ber: Swan­sea

Pris: 121.000.000

Nett­le­ham, Lin­coln Ci­ty, span­ske Je­rez In­du­stri­al, Here­ford Uni­ted, Mans­fi­eld Town og Che­ster­fi­eld. Sam Clucas hav­de ta­get den lan­ge vej rundt i fod­bold­sy­ste­met, in­den han i sid­ste sa­e­son end­te i Pre­mi­er Le­ague med Hull. Som be­kendt ryk­ke­de hans klub ned igen, men nu får han end­nu en Pre­mi­er Le­ague-chan­ce hos Swan­sea.

CHRIS WOOD

Sa­el­ger: Le­eds

Kø­ber: Burn­ley

Pris: 121.000.000

I sid­ste sa­e­son blev Chris Wood top­sco­rer i Cham­pions­hip med 27 mål, men dansk-span­ske Tho­mas Chri­sti­an­sen må i den­ne sa­e­son få en an­den til at sco­re si­ne mål. Den newze­aland­ske an­gri­ber nå­e­de at spil­le tre kam­pe og sco­re en en­kelt gang i den­ne sa­e­sons ud­ga­ve af Cham­pions­hip, in­den Burn­ley lag­de 15 mil­li­o­ner pund for ham.

JOSÉ IZQUIERDO

Sa­el­ger: Club Brug­ge

Kø­ber: Brigh­ton

Pris: 109.000.000

Ale­ne på grund af nav­net er Brigh­ton-nyind­kø­bet pen­ge­ne va­erd, for hvad kun­ne va­e­re me­re pas­sen­de end en ven­stre fløj, en kre­a­tiv, hur­tig og må­l­far­lig kant­spil­ler, hvis ef­ter­navn på spansk be­ty­der net­op ”ven­stre”? Izquierdo vi­ste i sid­ste sa­e­son, at han godt kan fin­de ud af at spil­le mod eng­la­en­de­re, da han score­de mod Lei­ce­ster i Cham­pions Le­ague.15

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.