UGENS TAL 143

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTRO -

Ro­bert Lewan­dowski fyld­te i sid­ste uge 29 år, men den pol­ske lands­holds­an­gri­ber og Bay­ern Mün­chen-pro­fil vi­ser ind­til vi­de­re ik­ke tegn på at fal­de i ni­veau.

Det er tre år si­den, Bay­ern Mün­chen skrev kon­trakt med den trans­fer­fri pol­ske an­gri­ber, og si­den har han sco­ret 116 mål i be­ty­den­de kam­pe for Bay­ern Mün­chen.

23 af må­le­ne er kom­met i Cham­pions Le­ague, og ove­ni må­le­ne på klubhol­det har Lewan­dowski haft 25 land­skam­pe for Po­len.

I de 25 kam­pe har Lewan­dowski sco­ret im­po­ne­ren­de 27 mål – i sam­me pe­ri­o­de har Dan­marks A-lands­hold sco­ret 43 mål i 29 kam­pe.

I ok­to­ber sid­ste år la­ve­de Lewan­dowski hat­tri­ck mod et dansk for­svar, der hav­de en dår­lig af­ten i Warszawa.

Si­mon Kja­er, Andreas Christensen og Jan­nik Vester­gaard får mu­lig­hed for at ta­ge re­van­che i af­ten – det kun­ne me­get vel va­e­re nød­ven­digt, hvis Dan­mark skal gø­re Po­len og Lewan­dowski sel­skab i Rusland til na­e­ste som­mer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.