USA-COS­TA RICA

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - VM-KVALIFIKATION -

1. sep­tem­ber, klok­ken 23.55 (dansk tid) på Red Bull Are­na i Har­ri­son, New Jer­sey Det har be­stemt ik­ke va­e­ret no­gen nem VM-kva­li­fi­ka­tion for USA, der al­le­re­de kom i pro­ble­mer i den før­ste run­de, hvor ne­der­lag til Gu­a­te­ma­la og uaf­gjort på Tri­ni­dad & To­ba­go gjor­de, at lands­hol­det skul­le vin­de de sid­ste tre kam­pe for at va­e­re sik­ker på en plads i den af­gø­ren­de kva­li­fi­ka­tions­grup­pe.

Det gjor­de det så og­så, med sam­let 14-0, men van­ske­lig­he­der­ne fort­sat­te i grup­pen med seks hold, hvor tre går vi­de­re, og num­mer fi­re skal spil­le play­off mod et hold fra Asi­en, for USA åb­ne­de med at ta­be 2-1 hjem­me til Me­xi­co og der­ef­ter 4-0 i Cos­ta Rica, så li­ge nu hol­der de kun tred­je­plad­sen med et po­int for­an Pa­na­ma, mens fre­da­gen by­der på en van­ske­lig kamp hjem­me mod Cos­ta Rica i New Jer­sey, som ik­ke må ta­bes.

Det ved ame­ri­ka­ner­ne selv­føl­ge­lig godt, men de er hel­ler ik­ke be­kym­re­de, for der er kom­met styr på tin­ge­ne igen, ef­ter Jür­gen Kl­in­s­mann blev fy­ret oven­på 0-4 bla­ma­gen mod Cos­ta Rica i novem­ber sid­ste år. I hans sted har den bå­de tid­li­ge­re og nu­va­e­ren­de land­stra­e­ner Bru­ce Are­na skaf­fet USA ot­te po­int i de fi­re na­e­ste grup­pe­kam­pe, blandt an­det 1-1 i Me­xi­co før som­mer­pau­sen, mens som­me­ren blev brugt på at vin­de Gold Cup på hjem­me­ba­ne med en fi­na­le­sejr på 2-1 over Ja­mai­ca for­an 63.000 til­sku­e­re i San­ta Cla­ra, Ca­li­for­ni­en.

Den­ne gang skal land­skam­pen spil­les på øst­ky­sten af hen­syn til de spil­le­re, der kom­mer fra Eu­ro­pa, og af hen­syn til at sik­re en in­tim og in­tens stem­ning med kun 25.000 til­sku­e­re på la­eg­ter­ne. Og der er mas­ser af op­ti­mis­me at spo­re i trup­pen.

”Vo­res hold er me­get spa­endt på at skul­le spil­le på Red Bull Are­na mod Cos­ta Rica. Vi har ar­bej­det vir­ke­lig hårdt for at stå i den­ne po­si­tion med mu­lig­hed for at kva­li­fi­ce­re os til VM i 2018,” sag­de land­stra­e­ner Bru­ce Are­na, der og­så stod i spid­sen for USA fra 1998 til 2006 med et gen­nem­brud til føl­ge ved VM i 2002, hvor USMNST (Uni­ted Sta­tes men’s na­tio­nal soc­cer team!) nå­e­de helt til kvart­fi­na­len, som de tab­te til Tys­kland.

Og nu vil USA til VM for ot­ten­de gang i tra­ek:

”Man når til det her punkt i kva­li­fi­ka­tio­nen, hvor det he­le lig­ger klar. Vi har vendt tin­ge­ne på den rig­ti­ge må­de, og nu skal vi gø­re ar­bej­det fa­er­digt. Alt det ar­bej­de, vi har le­ve­ret i det se­ne­ste år, er for de na­e­ste fi­re kam­pe. Vi er en grup­pe af gut­ter, der har for­stå­et, at det se­ne­ste år har gjort os sta­er­ke­re og bed­re,” sag­de an­fø­rer Mi­cha­el Brad­ley.

Men Cos­ta Rica la­eg­ger sig selv­føl­ge­lig ik­ke ba­re ned, for med en sejr vil de stort set va­e­re sik­re på VM-bil­let­ten, og de har ha­evn til go­de, bå­de for ne­der­la­get i den be­røm­te sne­storms-kva­li­fi­ka­tions­kamp i Col­ora­do på vej­en mod VM i Bra­si­li­en og se­ne­st for se­mi­fi­na­le­ne­der­la­get i Gold Cup­pen i som­mer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.