5FIDUSER TIL WEEKENDEN

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - POWERRANKING I SUPERLIGAEN -

ANNONCE

LØRDAG 30/9 KL. 13.00

VSK ÅRHUS – SYDVEST

BEGGE SCORER

ODDS 1.58

Nu gik det me­get godt med en sats­ning på begge hold til at score i Syd­ve­sts kamp i sid­ste uge, så hvor­for ik­ke ba­re prø­ve igen? De­res se­ne­ste fem kam­pe slut­te­de 3-4, 3-2, 3-2, 5-1 og 2-1, så der er gang i sving­dø­ren i begge ender af ba­nen.

Helt så vold­somt går ik­ke for sig med VSK ) ! & me­kam­pe så dog scor­in­ger af begge par­ter ! " ! % gang i 2017. De før­ste tre op­gør slut­te­de 1-1, så må­ske man ba­re skul­le lø­be med et cif­fer­tips!

LØRDAG 30/9 KL. 15.30

WOL­FSBURG – MAINZ

(ASIAN HANDICAP -0.25) 1

ODDS 1.76

Wol­fsburg valg­te i sid­ste uge at fy­re An­dri­es Jon­ker og er­stat­te ham med Mar­tin Sch

* $ & * bart ka­stet lidt tryl­le­støv ud over spil­ler­ne,

! " & i lør­dags pra­este­re­de at va­e­re bag­ud 2-0 ef­ter før­ste halvleg på ude­ba­ne mod Bay­ern Mün­chen og al­li­ge­vel få 2-2. Det er der alt­så ik­ke man­ge, der for­mår. Man skul­le tro, at det har gi­vet en ge­val­dig

"*

mod Mainz. Mainz har vun­det én af de­res se­ne­ste 16 ude­kam­pe i Bun­des­liga­en, men in­gen af de se­ne­ste ot­te.

12 af dis­se 16 blev tabt, og de har ik­ke

& * $ Hvor var Mar­tin Sch­midt tra­e­ner ind­til som­mer­fe­ri­en? I Mainz. Hvis ik­ke han ved, hvor der even­tu­elt er nog­le svag­he­der, der kan ud­nyt­tes, er der na­ep­pe no­gen ek­ster­nt, der gør.

LØRDAG 30/9 KL. 16.00

DUNFERMLINE – DUNDEE UNI­TED (DRAW-NO-BET) 1

ODDS 1.95

Et op­gør fra den na­est­bed­ste ra­ek­ke i Skot­land, hvor det er en smu­le op­sigtsva­ek­ken­de, at Dundee Uni­ted skal va­e­re fa­vo­rit her.

! "$ '#" of­fen­sivt, og har sco­ret 25 kas­ser i de­res se­ne­ste ot­te kam­pe. Li­ge over tre i snit.

som­mer­fe­ri­en og vun­det al­le seks. I al­le seks score­de de mindst to mål, og i fem af dis­se score­de de mindst tre mål. Så er det alt­så også sva­ert at ta­be!

! , på ude­ba­ne. Syv af dis­se blev tabt. De har , & no­get, der for­hin­drer dem i at vin­de her, men at de som ud­gangs­punkt skal va­e­re fa­vo­rit, er sva­ert at se.

SØN­DAG 1/10 KL. 15.00

BENEVENTO – IN­TER,

IN­TER VINDER TIL NUL

ODDS 1.98

Det var en ka­em­pe over­ra­skel­se, at Benevento pra­este­re­de at ryk­ke op i Se­rie A, og ind­til vi­de­re har de ik­ke vist no­get, som kun­ne in­di­ke­re, at de skul­le ha­ve klas­sen til at kun­ne bli­ve i ra­ek­ken i me­re end den­ne ene sa­e­son. De har gan­ske en­kelt tabt al­le de før­ste seks kam­pe, og de se­ne­ste fem tab­te de uden selv at få sco­ret. De har blandt an­det mødt top­hold som Ro­ma og Na­po­li, hvor­for det vil va­e­re en sa­er­de­les stor over­ra­skel­se, hvis ik­ke også we­e­ken­dens run­de ender med ne­der­lag.

In­ter har op­nå­et 16 af de før­ste 18 mu­li­ge

& ! ! luk­ke mål ind.

SØN­DAG 1/10 KL. 16.00

BRØND­BY – SØNDERJYSKE

OVER 1.5 MÅL I 2. HALVLEG

ODDS 1.71

Da Brønd­by i sid­ste we­e­kends ude­kamp % # "begge de­res mål ef­ter pau­sen. I fem af

"sco­ret, kun mod AaB slut­te­de det 0-0, og i & "ef­ter pau­sen.

% # "$

* % se­ne­ste syv i tra­ek blev der sco­ret mindst

* ! % # ban­ke­de Brønd­by med 3-0, faldt al­le tre mål ef­ter pau­sen. Jeg sat­ser på en mun­ter an­den halvleg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.