TIPS­BLA­DET DOWN UNDER

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - BRISBANE ROAR -

Om en uge åb­ner den 13. ud­ga­ve af den au­stral­ske A-League, der si­den star­ten i 2005 har vok­set sig stør­re og stør­re, men sta­dig ka­em­per for op­ma­er­k­som­he­den i den sports­ga­le na­tion. Sto­re nav­ne som Ales­san­dro del Pi­ero og David Vil­la har va­e­ret for­bi liga­en, og i de se­ne­re år har en ra­ek­ke tid­li­ge­re dan­ske lands­holds­spil­le­re ryk­ket kar­ri­e­ren til Au­stra­li­en. Mor­ten Glin­vad har va­e­ret på be­søg på den an­den si­de af jor­den og be­ret­ter i en ar­ti­kel­se­rie hen over ef­ter­å­ret om fod­bol­den Down Under. Se­ri­en star­te­de 8. sep­tem­ber med hi­sto­ri­en ’Den lan­ge nat i Mel­bour­ne’ om det au­stral­ske lands­hold. Na­e­ste ar­ti­kel fra Au­stra­li­en føl­ger på fre­dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.