Bay­ern Mün­chen

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - CHAMPIONS LEAGUE -

Hvad vil Car­lo An­ce­lot­ti med sit FC Bay­ern-hold? Ons­dag af­ten stil­le­de han uden Arj­en Rob­ben og i en for­ma­tion, der ik­ke gjor­de me­get for at brem­se Ky­li­an Mbap­pé, Edin­son Ca­va­ni og Ney­mar, der med op­bak­ning fra ba­ck­er­ne Kurzawa og Da­ni Al­ves løb Bay­ern over på kon­tra ef­ter Da­ni Al­ves’ åb­nings­mål ef­ter halvan­det mi­nut.

Det rum­ler i Bay­ern Mün­chen med ryg­ter om Juli­an Na­gels­mann fra Hof­fen­heim som ny tra­e­ner til som­mer, og selv­om sydty­sker­ne over­vin­der Cel­tic og An­der­le­cht i grup­pe­spil­let, har klub­ben ik­ke va­e­ret me­re ud­for­dret, si­den man i 2011 og 2012 tab­te mester­skabs­kam­pen til Dort­mund. Tors­dag ved de­ad­li­ne på den­ne ud­ga­ve var der end­da ta­le om kri­se­mø­de og po­ten­ti­el fy­ring.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.