Twit­teru­gen

Ud­valg­te twe­ets om den for­gang­ne uges sto­re fod­bold­be­gi­ven­he­der

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - LEDER -

DROP I HELSINGØR

Fre­da­gens Su­per­liga-kamp mel­lem Helsingør og AGF bød på et af Su­per­li­gens me­re bizar­re må­l­mands­drop. Ved stil­lin­gen 1-1 send­te år­hu­si­a­ner­ne et langt fris­park op i fel­tet, men ke­e­per Mik­kel Bruhn fik ik­ke gre­bet den nem­me bold, der i ste­det hop­pe­de over ham, så Kas­per Jun­ker nemt kun­ne sco­re. AGF end­te med at vin­de 5-1.

@Jes­perSi­mo (Jes­per Si­mo – Eu­rosport-jour­na­list)

Det der er et af de ma­er­ke­lig­ste mål, jeg har set i Su­per­liga­en. Li­ge så mystisk som den­gang Kim C. hak­ke­de den i egen kas­se i Farum #sldk

29. sep­tem­ber 2017 klok­ken 18.30

@al­lan­kuhn9000 (Al­lan Kuhn – tid­li­ge­re Su­per­liga­tra­e­ner)

Hvad sker der i @fchels­ingor dybt un­der­ligt mål til AGF, nu for­an med 2-1 #fchagf

29. sep­tem­ber 2017 klok­ken 18.31

@Fran­cisKSDi­ck­oh (Fran­cis Di­ck­oh – tid­li­ge­re Su­per­liga-spil­ler)

Jeg tror det vi li­ge har va­e­ret vid­ne til er en op­ta­gel­se til den nye Klovn film!! Kan ik va­e­re an­det, jeg er ef­ter­ladt ry­stet!! #sldk #fchagf 29. sep­tem­ber 2017 klok­ken 18.33

RIDDERSHOLM FY­RET

Et halvt døgn ef­ter sejren i Helsingør kom mel­din­gen om, at Glen Riddersholm er for­tid i AGF. Mester­tra­e­ne­ren fra 2015 er ble­vet fy­ret og er­stat­tet af David Ni­el­sen med øje­blik­ke­lig virk­ning.

@TV3S­chro­der (René Schrø­der – fod­bol­dre­dak­tør på TV3 Sport)

David Ni­el­sen de­bu­te­rer som AGF-tra­e­ner mod ... Lyng­by. Man­dag den 16. ok­to­ber på #TV3SPORT 1. Skal nok bli­ve fest­ligt. #sldk

30. sep­tem­ber 2017 klok­ken 08.53

@War­berg (Thomas War­berg – stan­dup-ko­mi­ker)

AGF di­rek­tør: ”Vi er num­mer 7. Så der­for fy­rer vi tra­e­ne­ren og hy­rer ham fra hol­det der lig­ger num­mer 12.”

AGF be­sty­rel­se: *stå­en­de ova­sion* 30. sep­tem­ber 2017 klok­ken 09.51

@ken­net­he­milp (Ken­net Emil Pe­ter­sen – OB-an­fø­rer)

Hej @jens­ho­broik. Glenn, David og AGF lø­ber med op­ma­er­k­som­he­den idag. Hvad gør vi. Kan du evt tra­ek­ke dig som sport­s­chef igen? 30. sep­tem­ber 2017 klok­ken 10.10

STA­ER­KE ”AC”

Godt nok tab­te Chel­sea lør­da­gens Pre­mi­er Le­ague-topop­gør mod Man­che­ster Ci­ty, men en af kam­pens ho­ved­per­so­ner var An­dreas Chri­sten­sen, der spil­le­de so­li­de 90 mi­nut­ter for Lon­don-klub­ben.

@li­am_two­mey (Li­am Two­mey – ESPN-repor­ter)

An­dreas Chri­sten­sen is ut­ter­ly ner­vel­ess. 30. sep­tem­ber 2017 klok­ken 19.41

@hen­rywin­ter (Hen­ry Win­ter – The Ti­mes-jour­na­list)

Chri­sten­sen the so­le obvious po­si­ti­ve for #cfc. Calm and mo­bi­le, de­cent di­stri­bu­tion. Pus­hing for a re­gu­lar star­ting pla­ce su­re­ly.

30. sep­tem­ber 2017 klok­ken 20.31

@Jo­ey7Bar­ton (Jo­ey Bar­ton – tid­li­ge­re Pre­mi­er Le­ague-spil­ler)

@hen­rywin­ter He was ex­cel­lent last we­ek at Sto­ke. Ne­ver put a foot wrong. Pi­ty he wont get mo­re ga­me ti­me with David Lu­iz due to re­turn. #top­pro­spect

30. sep­tem­ber 2017 klok­ken 21.29

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.