Ska­eb­ne­kamp mod Ru­ma­e­ni­en i Par­ken

AN­DRE POINTER FRA TIPS­BLA­DET FRE­DAG DEN 6. OK­TO­BER 1989

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTRO -

Den kamp skal vin­des!”

Det var ind­led­nin­gen på den ar­ti­kel, som Tips­bla­det skrev før Dan­mark-Ru­ma­e­ni­en i Idra­etspar­ken, en kamp der skul­le spil­les den 11. ok­to­ber. I kam­pen om at kom­me med til VM i Ita­li­en i 1990 lå Dan­mark ét po­int ef­ter net­op ru­ma­e­ner­ne, som pul­jens to sid­ste kam­pe skul­le spil­les imod, først hjem­me og der­na­est ude. Der­for skul­le der mini­mum en sejr og en uaf­gjort til, hvis Dan­mark skul­le til VM.

”Med 44.500 ta­end­te til­sku­e­re i ryg­gen bør de rød-hvi­de ha­ve kla­re for­de­le over for en mod­stan­der, der langt fra har vist mester­spil på det se­ne­ste.”

”Ru­ma­e­ni­en kom­mer for at fedt­spil­le og for at tra­ek­ke ti­den. De vil sat­se på modan­greb i ny og nae samt hå­bet om en kon­tra­scor­ing – og det kan man ik­ke forta­en­ke dem i, for så­dan spil­ler de fle­ste hold i så sva­e­re kam­pe på ude­ba­ne. Men det bør ik­ke for­le­de dan­sker­ne til overo­p­ti­mi­stisk an­grebs­vild­skab fra star­ten, der åb­ner for et plud­se­ligt og dra­e­ben­de mod­stød. Der skal selvsagt spil­les of­fen­sivt, men gen­nem­ta­enkt og uden blot­tel­ser bag­u­de, hvor de ru­ma­en­ske spy­d­spid­ser skal mar­ke­res me­get ta­et he­le ti­den.”

”Og pu­bli­kum bør vi­de, at i kam­pe som den på ons­dag bør man vi­se yder­ste tå­l­mo­dig­hed og støt­te sit hold til det al­le­ry­der­ste...” skrev Tips­bla­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.