VM-BRAENDPUN KTERNE

I de kom­men­de ti­mer og en lil­le uge frem ud­de­les VM-bil­let­ter til de dyg­ti­ge og hel­di­ge, mens ta­ber­ne kan boo­ke som­mer­fe­ri­en i 2018. Tips­bla­det tjek­ker nøg­le­kam­pe­ne, hvor der er VM-plad­ser på spil.

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - BRAENDPUNKTERNE - TEKST: TRO­ELS BA­GER THØ­GER­SEN @Tro­elsBa­gerT

6/10 20.45 TYR­KI­ET-ISLAND

Em­re Mor var ind­hop­per i Tyr­ki­ets 1-0 over Kro­a­tien for en må­ned si­den og er med igen i truppen.

7/10 18.00 BOSNIEN-BELGIEN

Dår­lig kva­li­fi­ka­tions­tur­ne­ring for Bosnien ri­si­ke­rer trist punk­tum mod et skar­pt bel­gisk hold.

7/10 20.45 CYPERN-GRA­E­KEN­LAND

Na­boop­gør om en play­off-plads og po­ten­ti­el FCK-du­el mel­lem Zeca og So­ti­riou.

8/10 18.00 PO­LEN-MON­TE­NE­GRO

Hvis Po­len er vi­de­re med en sejr over Ar­me­ni­en og uaf­gjort mel­lem Mon­te­ne­gro og Dan­mark, kan det bli­ve ner­vepi­r­ren­de for dan­sker­ne, der hav­de iden­tisk målsco­re men i sa­gens na­tur var dår­li­ge­re ind­byr­des før tors­da­gens kamp i Pod­go­ri­ca, der blev spil­let ef­ter de­ad­li­ne på det­te ma­ga­sin.

8/10 18.00 DAN­MARK-RU­MA­E­NI­EN

Ru­ma­e­ner­ne er fa­er­di­ge i kva­li­fi­ka­tio­nen, mens den dan­ske ba­enk vil hol­de et vå­gent øre og øje med stil­lin­gen i Po­lenMon­te­ne­gro.

10/10 20.45 HOL­LAND-SVE­RI­GE

Ry­an Ba­bel til­ba­ge i Hol­lands trup ef­ter seks års fra­va­er. Hol­la­en­der­ne skal sand­syn­lig­vis vin­de for at over­ha­le Sve­ri­ge i kam­pen om an­den­plad­sen.

8/10 18.00 SLOVENIEN-SKOTLAND

Formsta­er­ke Ver­bic og Slovenien vil ska­be ny skotsk skuf­fel­se i du­el om play­of­f­plad­sen.

9/10 20.45: WA­LES-IR­LAND

Ga­reth Ba­le er ska­det og ik­ke i wa­li­ser­nes trup, så hvem skal nu ba­e­re wa­li­ser­ne? Kam­pe mod Ge­or­gi­en og Mol­d­ova fre­dag bør gi­ve Wa­les og Ir­land tre po­int før fi­na­len i Car­diff, hvor Wa­les på for­hånd er et po­int for­an irer­ne.

10/10 20.45 PORTUGAL-SCHWEIZ

Schweiz slog de ny­kå­re­de eu­ro­pa­me­stre i sep­tem­ber sid­ste år. Har de to top­hold som ven­tet hen­tet tre po­int mod Un­garn og Andorra, er Portu­gals målsco­re så me­get bed­re, at en sejr over Schweiz er nok til di­rek­te kva­li­fi­ka­tion.

11/10 01.30 BRASILIEN-CHILE

Chi­le­ner­ne er i en sva­er si­tu­a­tion på vip­pen mel­lem 4. og 6. plad­sen i Sy­da­me­ri­ka. Vip­per Brasilien ri­va­len ud af VM ved at spil­le for fuld po­wer i São Paulo?

11/10 01.30 URU­GU­AY-BOLIVIA

Uru­gu­ay kan va­e­re kvalificeret til VM før kam­pen, og er det med al sand­syn­lig­hed ef­ter op­gø­ret mod det sva­ge ude­hold Bolivia.

11/10 01.30 ECU­A­DOR-ARGENTINA

Sva­er fi­na­le for ar­gen­ti­ner­ne i 2800 me­ters høj­de i Qu­i­to, ef­ter man har va­e­ret va­ert for Peru nat­ten mel­lem tors­dag og fre­dag i den­ne uge.

11/10 01.30 PERU-COLOMBIA

Hvis Colombia al­le­re­de er vi­de­re, kan det va­e­re nøg­len til en peru­ansk VM-sen­sa­tion, som en fjer­de- el­ler fem­te­plads vil va­e­re.

EU­RO­PA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.