TIPS­BLA­DET DOWN UN­DER

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - VM-KVALIFIKATION -

Da Jes­per Ol­sen i 2003 flyt­te­de til Au­stra­li­en, var A-Le­ague end­nu ik­ke ble­vet skabt, og lands­hol­det hav­de ik­ke kvalificeret sig til en VM-slut­run­de i tre år­ti­er. Si­den da har fod­bold i Au­stra­li­en gen­nem­gå­et en ri­ven­de ud­vik­ling på godt og ondt, og i dag åb­ner den 13. sa­e­son i A-Le­ague med et dan­skero­p­gør mel­lem Mi­cha­el Jakob­sens Mel­bour­ne Ci­ty og Thomas Kri­sten­sens Bris­ba­ne Ro­ar, mens The Soc­ce­roos ka­em­per for li­vet i VM-kva­li­fi­ka­tio­nen. Morten Glin­vad har va­e­ret på be­søg på den an­den si­de af jor­den og be­ret­ter i en ar­ti­kel­se­rie hen over ef­ter­å­ret om fod­bol­den Down Un­der. De to før­ste ar­tik­ler i se­ri­en blev bragt i Tips­bla­det 8. og 29. sep­tem­ber.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.