Twit­teru­gen

Ud­valg­te twe­ets om den for­gang­ne uges sto­re fod­bold­be­gi­ven­he­der

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - LEDER -

ISLAND TIL VM

Man­dag af­ten kva­li­fi­ce­re­de Island sig til VM, men al­le­re­de fre­dag lag­de isla­en­din­ge­ne op til den tri­umf ved at be­sej­re Tyr­ki­et på ude­ba­ne. Da Kro­a­tien sam­ti­dig smed po­int hjem­me mod Fin­land, over­tog isla­en­din­ge­ne før­ste­plad­sen.

@Bruun6e­ren (Mor­ten Bruun – Eu­rosport-eks­pert)

Island er sim­pelt­hen i fuld gang med at kva­li­fi­ce­re sig di­rek­te til VM-slut­run­den fra en af de sta­er­ke­ste pul­jer over­ho­ve­det. HUH.

6. ok­to­ber 2017 klok­ken 21.57

@Bod­di95 (Böd­var Böd­vars­son – tid­li­ge­re FC Midtjyl­land-spil­ler)

I love you @TimS­parv

6. ok­to­ber 2017 klok­ken 22.35

@PCar­rESPN (Paul Carr – ESPN-jour­na­list)

Iceland will beco­me the smal­lest na­tion ever at the Wor­ld Cup (~334K), with a ho­me win vs Ko­so­vo on Mon­day. 6. ok­to­ber 2017 klok­ken 22.41

EGYP­TEN TIL VM

Egyp­ten har hø­stet afri­kan­ske mester­ska­ber på stri­be, men si­de­lø­ben­de har lands­hol­det ik­ke del­ta­get i VM si­den 1990. Det aen­dre­de sig den­ne uge med 2-1-sej­ren over Congo.

@Jo­hnBen­net­tBBC (Jo­hn Ben­nett - BBC-jour­na­list)

44 year-old Es­sam El-Ha­dary is fi­nal­ly go­ing to a Wor­ld Cup.

It’s be­en a long wait... His international de­but was in 1996!

#Egypt #WCQ

8. ok­to­ber 2017 klok­ken 21.12

@PS­chwartzste­in (Pe­ter Schwartzste­in - jour­na­list i Egyp­ten)

A few thous­and in Ta­hrir now. Ma­ny mo­re ar­ri­ving from ca­fes. The most joy­ous down­town Cairo has be­en for a long ti­me

8. ok­to­ber 2017 klok­ken 21.14

@LFC (Li­ver­pools of­fi­ci­el­le Twit­ter-pro­fil)

Two go­als from @22mosa­lah - one a 95th-mi­nu­te pe­nalty - hel­ped secu­re Wor­ld Cup qua­li­fi­ca­tion for Egypt to­night! 8. ok­to­ber 2017 klok­ken 21.28

USA IK­KE TIL VM

For før­ste gang si­den 1986 er USA ik­ke re­pra­e­sen­te­ret ved VM. Ame­ri­ka­ner­ne skul­le ba­re bru­ge et po­int i Tri­ni­dad & To­ba­go, men tab­te 2-1.

@GrantWa­hl (Grant Wa­hl – Sports Il­lu­stra­ted-jour­na­list)

The Uni­ted Sta­tes has be­en eli­mi­na­ted from Wor­ld Cup 2018. The most sur­re­al and em­bar­ras­sing night in US soc­cer hi­story.

11. ok­to­ber 2017 klok­ken 03.54

@Ka­seyKel­ler18 (Ka­sey Kel­ler – tid­li­ge­re lands­hold­ske­e­per)

I don’t know what to say

11. ok­to­ber 2017 klok­ken 03.58

@RepBren­danBoy­le (Bren­dan Boy­le – ame­ri­kansk kon­gres­med­lem)

I was re­al­ly dis­ap­po­in­ted the USA men’s team didn’t qua­li­fy for the Wor­ld Cup. Then I re­mem­be­red I couldn’t ca­re less about soc­cer.

11. ok­to­ber 2017 klok­ken 04.33

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.