CHI­LE OG PA­RAGU­AY RØG UD

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - ARGENTINA -

Co­lom­bi­as må­l­mand David Ospi­na fik no­get af en ho­ved­rol­le, da de sy­da­me­ri­kan­ske VM-bil­let­ter skul­le ud­de­les. Nat­ten til fre­dag cru­i­se­de Co­lom­bia el­lers mod Rusland med en Falcao-fø­ring på 1-0 hjem­me mod et kuld­sej­let Pa­ragu­ay, da Ar­se­nal-re­ser­ven i må­let til al­ler­sidst først fik bok­set for dår­ligt på et indlaeg, så sto­re Oscar Car­dozo kun­ne ban­ke re­tu­ren i net­tet til 1-1, hvor­ef­ter Ospi­na i over­ti­den slog et fladt indlaeg ud til An­to­nio Sa­na­bria, der så kun­ne af­gø­re kam­pen i det 92. mi­nut.

Der­med var Pa­ragu­ay plud­se­lig til­ba­ge i VM-bil­le­det tak­ket va­e­re Ospi­na og kun­ne med en sejr hjem­me over bund­prop­pen Ve­nezu­ela sik­re sig mindst en fem­te­plads og play­off-kam­pe, mens Co­lom­bia mod­sat var pres­se­de og ri­si­ke­re­de at ry­ge helt ud, hvis de ik­ke kun­ne få po­int i Li­ma mod Peru. Men det gjor­de de.

Fak­tisk var co­lom­bi­a­ner­ne igen på sej­rs­kurs, den­ne gang på mål af Ja­mes Rod­ri­gu­ez, mens Peru des­pe­rat hav­de brug for et po­int. Og det fik de og­så, da Pa­o­lo Gu­er­rero spar­ke­de et flot fris­park i det 77. mi­nut. Det var på vej i mål helt ude ved stol­pen, men pro­ble­met for Peru var, at fris­par­ket var in­di­rek­te, og der­for hav­de må­let ik­ke talt, hvis ik­ke Ospi­na var kom­met fly­ven­de i et red­nings­for­søg og hav­de snit­tet bol­den, før den gik i mål.

Der­med blev det 1-1, hvil­ket sik­re­de Co­lom­bi­as di­rek­te vej til VM, mens Peru skal i play­off mod New Ze­aland, og Pa­ragu­ay øde­lag­de det for sig selv ved at ta­be 1-0 til Ve­nezu­ela. Og så gik det og­så ud over den dob­bel­te Co­pa-vin­der fra

Chi­le, der som ven­tet tab­te i Bra­si­li­en, men var ble­vet num­mer fem, hvis ik­ke Ospi­na hav­de snit­tet det in­di­rek­te fris­park.

Så der bli­ver lidt at snak­ke om i Ar­se­nals om­kla­ed­nings­rum, der ta­el­ler bå­de den uhel­di­ge må­l­mand og Chi­les an­grebs­stjer­ne Ale­xis San­chez.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.