RUNARSSONS RE­VAN­CHE

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTRO -

Da Tipsbladet sid­ste fre­dag brag­te et stort in­ter­view med Ru­nar Alex Ru­nars­son, var det oven på en kamp i Ho­bro, hvor han hav­de væ­ret me­re el­ler min­dre in­vol­ve­ret i tre af him­mer­læn­din­ge­nes fi­re scor­in­ger. Mod AGF i År­hus tog han re­van­che.

Han blev gen­valgt til star­top­stil­lin­gen, selv om den tid­li­ge­re dan­ske me­ster og vin­der af Det Gyld­ne Bur Ni­co­lai Lar­sen sid­der på bæn­ken og ven­ter på sin chan­ce.

”Jeg var lidt me­re nervøs, end jeg ple­jer at væ­re, men der skal væ­re plads til, at man kan spil­le en dår­lig kamp og rej­se sig,” sag­de må­l­man­den ef­ter kam­pen til FCN TV.

FC Nord­s­jæl­land vandt 4-1, og Ru­nars­son hav­de en god po­r­tion af æren. Han så ik­ke helt godt ud ved AGF’s mål, hvor Mar­tin Spel­mann scre­e­ne­de ham på stre­gen, så Pi­er­re Kan­strup kun­ne he­a­de et in­dadskru­et hjør­ne­s­park i mål, men han tog et straf­fes­park fra Mor­ten ”Dun­can” Ras­mus­sen, og han tog fi­ne af­slut­nin­ger fra Kas­per Jun­ker og To­bi­as Sa­na.

”Jeg føl­te ik­ke, at jeg skul­le be­vi­se mig selv. Al­le, som ken­der mig, ved, at jeg kan spil­le en god kamp, el­ler jeg kan spil­le en skidt kamp, men jeg kom­mer al­tid til at gi­ve alt ef­ter­føl­gen­de. Jeg læg­ger mig ik­ke ned og græ­der,” sag­de Ru­nars­son om egen ind­sats.

Til gen­gæld hav­de hans island­ske lands­holdskol­le­ga Han­nes Hal­ldórs­son en tr­æls af­ten i Brønd­by tre da­ge se­ne­re. I til­læg­s­ti­den var Ran­ders bag­ud med 2-1, og li­ge­som run­den før, hvor Erik Marxen mod AaB hav­de ud­lig­net ef­ter 94 mi­nut­ter og 43 se­kun­der, gik ke­e­pe­ren med frem. Den­ne gang hav­de det den mod­sat­te ef­fekt. Ran­ders’ hjør­ne­s­park nå­e­de ik­ke for­bi for­re­ste stol­pe, og i ste­det løb Brønd­by op i den an­den en­de, hvor Bes­ar Ha­li­mi score­de i det mål, Hal­ldórs­son hav­de ef­ter­ladt. ( Stan)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.