KL­OPP-FOR­SVAR GEN­NEM ÅRE­NE

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - LIVERPOOL -

Jür­gen Kl­opp har træ­net si­den 2001, og hans for­svar har ge­ne­relt væ­ret bed­re end gen­nem­snit­tet i liga­en. Fak­tisk er der kun tre und­ta­gel­ser: To af Mainz’ Bun­des­liga-sæ­so­ner og den nu­væ­ren­de med Li­ver­pool. Til gen­gæld er det og­så kun sket to gan­ge, at hans hold har luk­ket fær­re mål ind, end det har spil­let kam­pe – beg­ge gan­ge vandt Dort­mund mester­ska­bet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.