VEJ­EN TIL RUSLAND

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - VM-DELTAGER -

Mens sto­re fod­bold­na­tio­ner som Ar­gen­ti­na og Chi­le hav­de al­vor­li­ge pro­ble­mer i den sy­da­me­ri­kan­ske ma­ra­ton­kva­li­fi­ka­tion, og Chi­le end­da end­te uden for VM-plad­ser­ne, så pla­ce­re­de Uruguay sig hur­tigt som det næst­bed­ste mand­skab i 10-holds­grup­pen ef­ter Bra­si­li­en.

Ef­ter seks run­der hav­de man al­le­re­de sam­let 13 po­int sam­men, blandt an­det via en for­nem 2-2 i Bra­si­li­en, og VM-kva­li­fi­ka­tio­nen vir­ke­de sik­ker. Men ef­ter 11 run­der ram­te Óscar Tabárez’ ud­valg­te en form­kri­se og tab­te tre kam­pe i træk før 0-0 hjem­me mod Ar­gen­ti­na, så der nå­e­de at kom­me en smu­le ner­ver på, in­den Pa­ragu­ay blev be­sej­ret 2-1 på ude­ba­ne.

Uruguay kva­li­fi­ce­re­de sig dog ik­ke før tid på grund af en halvskuf­fen­de 0-0 i Ve­nezu­ela i 17. spil­ler­un­de, men alt skul­le sta­dig gå galt i den sid­ste om­gang, for at det skul­le kik­se. Og det gjor­de det ik­ke, for Bo­li­via blev be­sej­ret 4-2 hjem­me på Esta­dio Cen­te­na­rio, og så var Uruguay VM-klar for tred­je slut­run­de i træk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.