TAK­TIK OG TRUP

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - URUGUAY -

Selv om Uruguay sta­dig har nog­le me­get ru­ti­ne­re­de folk på hol­det (Mus­le­ra med 94 land­skam­pe, Godin med 112, Rodrígu­ez med 101 og Cá­ce­res med 75 ud­over duo­en i front), er der sket en mærk­bar foryn­gel­se på spe­ci­elt midt­ba­nen. Godt nok kan land­stræ­ner Tabárez sta­dig sæt­te 35-åri­ge Egi­dio Aréva­lo Rios med de 90 land­skam­pe el­ler 32-åri­ge Alva­ro Gon­zález med de 72 op­træ­de­ner i kamp, men sidst i kva­li­fi- ka­tio­nen har han i ste­det sat­set ungt med 21-åri­ge Nán­dez og kun 19-åri­ge Val­ver­de, der er ejet af Real Madrid, mens og­så 26-åri­ge Ma­ti­as Ve­ci­no en­de­lig har etab­le­ret sig på hol­det. Men sy­ste­met er sta­dig de­fen­sivt ori­en­te­ret og byg­ger på hårdt ar­bej­de i som of­test et 4-4-2-sy­stem, hvor det er op til duo­en på top­pen at af­gø­re kam­pe­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.